Обновяваме визията си - очаквайте новата ни страница скоро

 

 

 

"Цветкова, Бебов, Комаревски" е едно от най-големите адвокатски дружества в България, практикуващи в областта на търговското право. В него работят 20 юриста, разпределени в специализирани вътрешни групи по сфери на практика, като търговско и дружествено право, придобивания и преобразувания, право на финансовите услуги (банково дело, капиталови пазари и застраховане), вещно и строително право, трудово право, процесуално представителство, енергийно право, фармацевтично право (лекарствени продукти и медицински изделия), Храни, хранителни добавки и козметични продукти. Кантората има опит, ресурси и политики, позволяващи й да откликне на нуждите на много местни и чуждестранни клиенти. ...

 

Последни публикации 

Pharma newsletter, March 2014 - Veselka Petrova Правен анонс Фармацевтично право
Правен анонс - Новият Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници Правен Анонс - Новите промени в Кодекса на труда Правен анонс - Започва прилагането на Ревизирания регламент Брюксел I Износ на лекарствени продукти и други промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Правен анонс Фармацевтично право

 

Признание 

Tsvetkova Bebov Komarevski, Attorneys-at-Law  
Tsvetkova Bebov Komarevski, Attorneys-at-Law Tsvetkova Bebov Komarevski in Chambers Europe 2015 The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms Tsvetkova Bebov Komarevski, Attorneys-at-Law 
Tsvetkova Bebov & Partners, Attorneys-at-Law Tsvetkova Bebov & Partners, Attorneys-at-law The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms IFLR1000
Tsvetkova Bebov Komarevski IFLR1000 Recommended Law Firm    
IFLR1000