Сфери на дейност

Храни, хранителни добавки и козметични продукти

 

Нашият екип има богат опит в предоставянето на правни съвети на местни и международни производители, дистрибутори и търговци на дребно на храни, хранителни добавки и козметични продукти. Екипът ни има опит в специфични казуси, свързани с храните (включително храни за кърмачета и деца, храни за контрол на теглото, храни за специални медицински цели, храни със специално предназначение), хранителни добавки, храни, съдържащи генно модифицирани организми (ГМО), нови храни и козметични продукти. Вярваме, че нашата мултидисциплинарна експертиза и познаването на спецификите на индустрията ни правят ценен и надежден партньор.
Нашият екип предоставя правни съвети по широк кръг въпроси, в това число:
a)      внос и износ;
b)      етикетиране, хранителни и здравни претенции;
c)       класифициране на продукти;
d)      подаване на уведомления за продукти до компетентните власти.
Представляваме клиенти пред Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията, митническите власти, Европейската комисия и Европейския орган по безопасност на храните. Защитаваме нашите клиенти и по дела пред съдилища от всички инстанции, както и пред съдилищата на Европейския съюз.
Можем да сме Ви полезни с:
a)      правни съвети във връзка с модели за продажба, включително т.нар. мрежов (мулти-левъл) маркетинг, интернет магазини и т.н.;
b)      преглед на вътрешни политики за съответствие с българското право;
c)       изготвяне на специфични за индустрията договори, в това число договори с дистрибутори, договори с доставчици на услуги и др.;
d)      правни съвети във връзка с класифициране и етикетиране на продукти, хранителни и здравни претенции;
e)      правни съвети относно реклама и промоционни кампании;
f)       изготвяне и подаване на уведомления за храни и хранителни добавки.
С цел предоставяне на цялостни и комплексни решения според конкретните нужди на нашите клиенти, екипът ни се подпомага от водещи специалисти в следните свързани области:
Ключови области:
·         търговски договори;
·         защита на потребителите;
·         трудово право;
·         зашита на конкуренцията;
·         процесуално представителство.
Адвокатите ни съдействат на клиентите при управлението на кризисни ситуации. По-конкретно, ние изготвяме и предоставяме текуща оценка на политиките на клиентите за осигуряване на съответствие с действащите регулации, изготвяме указания за действия в случаи на внезапни проверки, както и процедури, които служителите на клиента да следват в случай на проверки от регулаторни органи; провеждаме обучения на персонала на клиента; предоставяме съдействие на място в случаи на проверки, както и правни съвети по въпроси, повдигнати от регулаторните органи по време на проверки.
Своевременно информираме клиентите ни за изменения в нормативната уредба, които биха могли да засегнат техния бизнес, и им съдействаме с правни съвети при формулиране и имплементиране на съответните бизнес модели и стратегии.
Публикации