Сфери на дейност

Сфери на дейност

Адвокатско дружество "Цветкова, Бебов, Комаревски" е една от най-големите бизнес ориентирани правни кантори в България.

Ние предоставяме пълен спектър от бизнес правни услуги в областите Корпоративно право, Преобразувания и придобивания, Търговски сделки, Право на капиталовите пазари, Трудово право, Защита на личните данни, Застрахователно право, Процесуално представителство и разрешаване на спорове, Интелектуална собственост, Вещно и строително право, Енергийно право, Конкурентно право, Банково правоПраво на Европейския съюз и други.