Успешни проекти – Еврооблигациите на стойност 1 493 000 000 евро, емитирани от Република България през юли 2014 г. – „Цветкова, Бебов и съдружници” като адвокати по българско право на банките, пласиращи емисията

10 юли 2014

„Цветкова, Бебов и съдружници” имаха честта да съветват по въпросите на българското право „Ситигруп" „ЕчЕсБиСи” и „Джей.Пи. Морган” – банките, пласирали еврооблигациите на Република България, емитирани през юли 2014 година. Еврооблигационната емисия е с главница в размер 1 493 000 000 евро, лихвен купон от 2.95% и има падеж през 2024 година. Емитирането на облигациите е още една успешна сделка от страна на Република България, следваща успешното завръщане на страната на дълговите пазари през 2012 г. - сделка, по която кантората ни също предоставяше правни консултации.