Публикации


Асиметрични клаузи за разрешаване на спорове

Статията е налична само на английски език - вж. http://www.tbk.bg/uploads/documents/IFLR_DR2015_Bulgaria.pdf

Статията е публикувана за първи път тук:

http://www.iflr.com/IssueArticle/3493518/Supplements/Unilateral-dispute-resolution-clauses-in-Bulgaria.html?supplementListId=94885

http://www.iflr1000.com/NewsAndAnalysis/Unilateral-dispute-resolution-clauses-in-Bulgaria/Index/4107