Публикации


За пръв път София влиза в индекса на световните финансови центрове – GFCI24

За пръв път София влиза в индекса на световните финансови центрове – GFCI24, според последното – 24-то издание на индекса. София се нарежда на 97-мо място, преди Атина, Тринидад и Тобаго и Далян (Китай).
https://www.longfinance.net/media/documents/GFCI_24_final_Report.pdf