Екип

Екип

Ирина Цветкова

Управляващ съдружник, Адвокат

Николай Бебов

Съдружник, Ръководител на групата по финансови услуги

Иля Комаревски

Съдружник, Адвокат

Венелин Димитров

Старши мениджър, Адвокат

Дамян Лешев

Мениджър, Адвокат

Виктория Цонкова

Старши правен консултант, Адвокат

Лидия Шумкова

Старши правен консултант, Адвокат

Елеонора Матеина

Старши правен консултант, Адвокат

Димитър Грозданов

Старши правен консултант, Адвокат

Александър Александров

Старши правен консултант, Адвокат

Мариана Величкова

Правен консултант, Aдвокат

Милеслава Богданова - Мишева

Правен консултант, Адвокат

Мартина Димитрова

Правен консултант

Анастасия Грунова

Правен консултант

Петър Иванов

Правен консултант

Константин Младенов

Правен консултант

Мирела Христова

Правен консултант

Мария Карачолова

Външен сътрудник – адвокат

Владислав Николов

Външен сътрудник