Юрист


Юрист

Кои сме ние?

Адвокатско дружество Цветкова, Бебов, Комаревски e българска правна кантора с международен опит, специализирана в предоставянето на правни съвети, съдействие и представителство на международни и български корпоративни клиенти.

Практиките на дружеството в областите: сливания и придобивания, финанси и капиталови пазари, застраховане, фармация, търговия на дребно, конкурентно и трудово право, енергетика, строителство и недвижими имоти и процесуално представителство получават ежегодно признание от водещи световни рейтингови издания за адвокатски кантори, като Chambers&Partners, Legal 500, IFLR100, BestLawyers и други.

Какви кандидати търсим?

Юристи, на които им предстои да придобият скоро или са придобили юридическа правоспособност, владеещи отлично английски език, с интереси в областта на правното обслужване на бизнес клиенти и желание да практикуват адвокатска професия.

Допълнителни предимства биха били: владеене на други чужди езици, изявени и доказани професионални интереси или квалификации в някоя от областите на правото, опит в адвокатска кантора.

Какво предлагаме?

Предлагаме работа в добре сработен екип от опитни адвокати с възможности за ежедневно усъвършенстване, достъп до интересна правна работа, обучения и възможности за кариерно израстване и възнаграждение, съобразено с индивидуалното представяне, което подлежи на ежегодно преразглеждане.

Процедура

Очакваме да получим автобиография и писмо за намерения в срок до 1 декември 2014 г. Избраните кандидати ще имат възможност да участват в следващите фази на подбора и да представят кандидатурите си на лично интервю.

Предоставените лични данни от кандидатите ще се обработват при условията на закона от адвокатското дружество единствено за целите на кампанията по подбор и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Кандидатите имат право да предоставят или да не предоставят лични данни в обем по свое усмотрение, както и да изискват корекция и заличаване на предоставените данни.