Aleksandar Aleksandrov

Александър Александров

team-line-01 aleksandar.aleksandrov@tbk.bg

ПОЗИЦИЯ:

Старши правен консултант, Адвокат

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Юридически факултет, Магистър по право)

team-line-02

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски

team-line-02

ЧЛЕН:

Адвокатска колегия – Враца

team-line-02

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА:

Вещно и строително право, Енергийно право, Право на Европейския съюз