Александър АлександровПозиция: Старши правен консултант, Адвокат

Образование:  Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Юридически факултет, Магистър по право)

Езици:  български, английски

Сфери на експертиза: Вещно и строително право, Енергийно право, Право на Европейския съюз

E-mail: aleksandar.aleksandrov[at]tbk.bg