Aleksandar Aleksandrov

Александър Александров

Адвокат, Старши правен консултант

 

team-line-01 aleksandar.aleksandrov@tbk.bg

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Юридически факултет, Магистър по право)

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски

ЧЛЕН:

Адвокатска колегия – Враца

Александър има повече от 10 години опит в енергийния сектор.

Преди да се присъедини към Цветкова, Бебов, Комаревски, той работи повече от 6 години като старши юрисконсулт в Овергаз. Опитът на Александър е фокусиран върху всички регулаторни режими, свързани с енергийния сектор, както и обществените поръчки, териториалното устройство и строителството, природните ресурси, околната среда, енергийната ефективност и акцизите на горивата.

Опитът на Александър обхваща широк спектър от правни услуги по отношение на изграждането на енергийни обекти, както и всички регулаторни аспекти на тяхната експлоатация.

Александър е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Член е на адвокатската колегия във Враца.