Анастасия ГруноваПозиция: Правен консултант

Образование: Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ (Факултет по право, Магистър по право)

Езици: български, английски

Сфери на експертиза: Търговски сделки, Корпоративно право

E-mail: anastasiya.grunova[at]tbk.bg