Венелин ДимитровПозиция: Съдружник, Адвокат

Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Магистър по право)

Член: Адвокатска колегия – Плевен

Езици: български, английски, руски

Сфери на експертиза: Преобразувания и придобивания, Търговски сделки, Корпоративно право, Енергийно право, Конкурентно право, Право на Европейския съюз

E-mail: venelin.dimitrov[at]tbk.bg