Venelin Dimitrov

Венелин Димитров

team-line-01 venelin.dimitrov@tbk.bg

ПОЗИЦИЯ:

Съдружник, Адвокат

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Магистър по право)

team-line-02

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски
  • руски

team-line-02

ЧЛЕН:

Адвокатска колегия – Плевен, Международна адвокатска асоциация

team-line-02

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА:

Преобразувания и придобивания, Търговски сделки, Корпоративно право, Енергийно право, Конкурентно право, Право на Европейския съюз, Фармацевтично право (лекарствени продукти и медицински изделия), Храни, хранителни добавки и козметични продукти