Viktoria Tzonkova

Виктория Цонкова

team-line-01 victoria.tzonkova@tbk.bg

ПОЗИЦИЯ:

Мениджър, Адвокат

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Магистър по право)

team-line-02

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски

team-line-02

ЧЛЕН:

Софийска адвокатска колегия

team-line-02

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА:

Търговски сделки, Трудово право, Процесуално представителство и разрешаване на спорове, Интелектуална собственост