Виктория ЦонковаПозиция: Старши правен консултант, Адвокат

Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Магистър по право)

Член: Софийска адвокатска колегия

Езици: български, английски

Сфери на експертиза: Търговски сделки, Трудово право, Процесуално представителство и разрешаване на спорове, Интелектуална собственост

E-mail: victoria.tzonkova[at]tbk.bg