Владислав НиколовПозиция: Външен сътрудник

Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право) – Магистър по право;
Университет в Нанси, Франция (Факултет по право) съвместно със Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право) – Магистър по Европейско право

Езици: български, английски, руски

Сфери на експертиза: Търговски сделки, Енергийно право, Конкурентно право

E-mail: vladislav.nikolov[at]tbk.bg