Vladislav Nikolov

Владислав Николов

team-line-01 vladislav.nikolov@tbk.bg

ПОЗИЦИЯ:

Външен сътрудник

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право) – Магистър по право;
Университет в Нанси, Франция (Факултет по право) съвместно със Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право) – Магистър по Европейско право

team-line-02

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски
  • руски

team-line-02

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА:

Търговски сделки, Енергийно право, Конкурентно право