Damyan Leshev

Дамян Лешев

team-line-01 damyan.leshev@tbk.bg

ПОЗИЦИЯ:

Мениджър, Адвокат

ОБРАЗОВАНИЕ:

Университет за национално и световно стопанство (Юридически факултет, Магистър по право), Университет за национално и световно стопанство (Финансово-счетоводен факултет, Бакалавър счетоводство и контрол)

team-line-02

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски

team-line-02

ЧЛЕН:

Софийска адвокатска колегия

team-line-02

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА:

Търговски сделки, Право на капиталовите пазари, Банково право