Дамян ЛешевПозиция: Мениджър, Адвокат

Образование: Университет за национално и световно стопанство (Юридически факултет, Магистър по право), Университет за национално и световно стопанство (Финансово-счетоводен факултет, Бакалавър счетоводство и контрол)

Езици: български, английски

Сфери на експертиза: Търговски сделки, Право на капиталовите пазари, Банково право

E-mail: damyan.leshev[at]tbk.bg