Димитър ГроздановПозиция: Старши правен консултант, Адвокат

Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Магистър по право)

Член: Софийска адвокатска колегия

Езици: български, английски, немски

Сфери на експертиза: Търговски сделки, Корпоративно право, Застрахователно право, Конкурентно право, Процесуално представителство и разрешаване на спорове

E-mail: dimitar.grozdanov[at]tbk.bg