Dimitar Grozdanov

Димитър Грозданов

team-line-01 dimitar.grozdanov@tbk.bg

ПОЗИЦИЯ:

Старши правен консултант, Адвокат

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Магистър по право)

team-line-02

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски
  • немски

team-line-02

ЧЛЕН:

Софийска адвокатска колегия

team-line-02

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА:

Търговски сделки, Корпоративно право, Застрахователно право, Конкурентно право, Процесуално представителство и разрешаване на спорове