Достъпът до банкова информация по PSD2 ще става без договор

Автор: Димитър Грозданов

2 март 2019г., интервю за Капитал

Възможността за откази от страна на банките по новата платежна директива е силно ограничена. Всяка компания, регистрирана като доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка, ще може да получи достъп до банкови данни на свои клиенти навсякъде в ЕС. Банките имат право да откажат достъп до такива данни в много ограничен кръг случаи, като в допълнение законът ги задължава да уведомят компетентните органи (у нас това би била БНБ) за причините за отказа и да разполагат с доказателства, които го обосновават.

https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2019/03/02/3398408_fintech_summit_2019_dostuput_do_bankova_informaciia_po/