Eleonora Mateina

Елеонора Матеина

team-line-01 eleonora.mateina@tbk.bg

ПОЗИЦИЯ:

Старши правен консултант, Адвокат

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Магистър по право)

team-line-02

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски
  • италиански
  • френски
  • руски

team-line-02

ЧЛЕН:

Софийска адвокатска колегия

team-line-02

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА:

Конкурентно право, Процесуално представителство и разрешаване на спорове, Фармацевтично право, Храни, хранителни добавки и козметични продукти, Енергийно право