Елеонора МатеинаПозиция: Старши правен консултант, Адвокат

Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Магистър по право)

Езици: български, английски, италиански, френски, руски

Сфери на експертиза: Преобразувания и придобивания, Енергийно право, Конкурентно право, Процесуално представителство и разрешаване на спорове, Интелектуална собственост

E-mail: eleonora.mateina[at]tbk.bg