Iva Georgieva

Ива Георгиева

team-line-01 iva.georgieva@tbk.bg

ПОЗИЦИЯ:

Старши правен консултант, Адвокат

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Магистър по право)

team-line-02

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски

team-line-02

ЧЛЕН:

Софийска адвокатска колегия

team-line-02

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА:

Преобразувания и придобивания, Търговски сделки, Корпоративно право