Ива ГеоргиеваПозиция: Старши правен консултант, Адвокат

Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Магистър по право)

Член: Софийска адвокатска колегия

Езици: български, английски

Сфери на експертиза: Преобразувания и придобивания, Търговски сделки, Корпоративно право

E-mail: iva.georgieva[at]tbk.bg