ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Магистър по право), Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Бакалавър по Международни отношения)

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски

ЧЛЕН:

Софийска адвокатска колегия

Ива е мениджър в групата по Преобразувания и придобивания на „Цветкова, Бебов, Комаревски“.

В последните 10 години Ива специализира като адвокат в сферата на корпоративното, търговското и конкурентното право. В този период Ива е съветвала фондове за дялово участие, международни инвеститори и учредители на дружества по структурирането и приключването на инвестиции, придобивания, съвместни предприятия (джойнт венчър) и прекратяване на участието в дружества. Ива има богат опит в сливания и придобивания в технологичния сектор, както и в предоставянето на съвети по търговски сделки, корпоративни преобразувания и преструктурирания.

Ива съветва също някои от водещите технологични компании, както и компании в сектора на бързооборотните потребителски стоки и производството относно различни конкурентни и регулаторни въпроси, включително структуриране на отношенията с дистрибутори и въвеждане на схеми за отстъпки, преход към нови канали за дистрибуция, организация на маркетингови и промоционални кампании, както и текущ преглед за законосъобразност на дейността.

Някои от последните сделки, по които Ива е предоставяла съвети като част екипа на „Цветкова, Бебов, Комаревски“, включват продажбата на дела на EEMH в Нова Броудкастинг Груп и придобиването на местен дистрибутор на лекарствени продукти от голяма фармацевтична компания.

Legal500 определи Ива за „Изгряваща звезда“ за 2020г. в областта на търговското, корпоративното право и сливанията и придобиванията.