Ilya Komarevski

Иля Комаревски

team-line-01 ilya.komarevski@tbk.bg

ПОЗИЦИЯ:

Съдружник, Адвокат

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, магистър по право)

team-line-02

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски
  • руски

team-line-02

ЧЛЕН:

Софийска адвокатска колегия, Международна адвокатска колегия

team-line-02

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА:

Процесуално представителство и разрешаване на спорове, Защита на личните данни, Интелектуална собственост, Фармацевтично право (лекарствени продукти и медицински изделия), Храни, хранителни добавки и козметични продукти