Ирина Цветкова

Позиция: Управляващ съдружник, Адвокат

Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Магистър по право)

Член: Адвокатска колегия – София, Международна адвокатска колегия

Езици: Български, английски, френски, италиански

Сфери на експертиза: Преобразувания и придобивания, Търговски сделки, Корпоративно право, Банково право

E-mail: irina.tsvetkova[at]tbk.bg