Константин МладеновПозиция: Правен консултант

Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Магистър по право

Езици: Български,  Английски, Френски

Сфери на експертиза: Търговски сделки, Корпоративно право