Kristina Dimitrova

Кристина Димитрова

team-line-01 kristina.dimitrova@tbk.bg

ПОЗИЦИЯ:

Външен сътрудник, Адвокат

ОБРАЗОВАНИЕ:

Европейско Правно Училище, Университет Маастрихт, Маастрихт, Бакалавърска програма по право на ЕС

Институт по право и финанси към Гьоте университет Франкфурт, Магистърска програма по право и финанси

Русенски Университет „Ангел Кънчев“ (Факултет по право, Магистър по право)

team-line-02

ЕЗИЦИ:

  • Български
  • Английски
  • Немски

team-line-02

ЧЛЕН:

Софийска адвокатска колегия

team-line-02

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА:

Банково право, Финансово право, Право на Европейския съюз