Лидия ШумковаПозиция: Старши правен консултант, Адвокат

Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Магистър по право)

Езици: български, английски

Сфери на експертиза: Търговски сделки, Право на капиталовите пазари, Интелектуална собственост

E-mail: lidia.shumkova[at]tbk.bg