Lyubomir Kyuchukov

Любомир Кючуков

Правен консултант

 

team-line-01 lyubomir.kyuchukov@tbk.bg

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Магистър по право

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски
  • немски

Любомир е адвокатски сътрудник към Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов, Комаревски“, който практикува и участва в проекти в областта на корпоративното право, облигационното право и правото на интелектуалната собственост.

Като част от екипа на кантората, Любомир съдейства при изготвянето на правни становища и извършването на надлежни проверки, изготвянето и превода на двуезични договори, проучването на съдебна практика, оформянето на корпоративни документи, изготвянето на статии за законодателни промени и комуникацията с клиенти.

От 2021 г. Любомир е редовен докторант по административно право и административен процес в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Дисертацията, която предстои да защити, е на тема „Възобновяване на производството по издаване на административни актове“.

Любомир владее английски език и има добри познания по немски език.