Lyubomir Kyuchukov

Любомир Кючуков

team-line-01 lyubomir.kyuchukov@tbk.bg

ПОЗИЦИЯ:

Правен консултант

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Магистър по право

team-line-02

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски
  • немски

team-line-02

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА:

Търговски сделки, Корпоративно право