Мариана ВеличковаПозиция: Правен консултант, Aдвокат

Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Правен факултет – Магистър по право

Езици: Български, английски, немски

Сфери на експертиза: Търговски сделки, Вещно и строително право, Трудово право, Енергийно право

E-mail: mariana.velichkova[at]tbk.bg