Мария КарачоловаПозиция: Външен сътрудник, Адвокат

Образование: УНСС (Правен факултет, Магистър по право), Институт по право и финанси към Гьоте университет Франкфурт, Магистърска програма по право и финанси

Член: Софийска адвокатска колегия

Езици: български, английски, немски

Сфери на експертиза: Право на капиталовите пазари, Банково право

E-mail: maria.karacholova[at]tbk.bg