Martina Dimitrova

Мартина Димитрова

team-line-01 martina.dimitrova@tbk.bg

ПОЗИЦИЯ:

Правен консултант, Адвокат

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Магистър по право)

team-line-02

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски
  • руски

team-line-02

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА:

Търговски сделки, Корпоративно право