Мартина ДимитроваПозиция: Правен консултант

Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Факултет по право, Магистър по право)

Езици: български, английски, руски

Сфери на експертиза: Търговски сделки, Корпоративно право

E-mail: martina.dimitrova[at]tbk.bg