Mileslava Bogdanova

Милеслава Богданова – Мишева

team-line-01 mileslava.bogdanova@tbk.bg

ПОЗИЦИЯ:

Старши правен консултант, Адвокат

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Магистър по право)

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

team-line-02

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски

team-line-02

ЧЛЕН:

Софийска адвокатска колегия

team-line-02

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА:

Корпоративно право, Трудово право, Процесуално представителство и разрешаване на спорове, Защита на личните данни