Mileslava Bogdanova

Милеслава Богданова – Мишева

Старши правен консултант, Адвокат

 

team-line-01 mileslava.bogdanova@tbk.bg

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Магистър по право)

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски

ЧЛЕН:

Софийска адвокатска колегия

Милеслава е адвокат, част от трудовоправната практика на кантората и специалист по защита на личните данни.

Тя е магистър по „Право“, възпитаник на Юридически факултет на Софийски университет и е член на Софийска адвокатска колегия. Понастоящем е докторант в направление „Трудово и осигурително право“ в Софийски университет, като работи върху дисертация на тема трудова мобилност.

Милеслава е сертифициран специалист по защита на личните данни (CIPP/E).

Нейният опит в сферата на трудовото право включва правно съдействие в широк спектър въпроси, като: трудова мобилност в България, в рамките на Европейския съюз и в трети държави, автоматичен трансфер на служители, организация на работното време, прилагане на схеми за стимулиране на служители, защита срещу дискриминация и трудови дела.

Тя подпомага български и международни дружества в прилагането на Общия регламент относно защитата на данните, като предоставя съвети по въпроси като трансфери на лични данни извън Европейския съюз, вътрешногрупови трансфери, вътрешни одити относно спазването на законовите изисквания и др.

Милеслава използва свободно английски език и има основно ниво по испански език.

Тя е посочена като „Associate to watch” в областта на трудовото право от международната правна класация на Chambers and Partners за 2020.