Mirela Hristova

Мирела Христова

team-line-01 mirela.hristova@tbk.bg

ПОЗИЦИЯ:

Правен консултант, Адвокат

ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ , Магистър по право

team-line-02

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски
  • немски

team-line-02

ЧЛЕН:

Софийска адвокатска колегия

team-line-02

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА:

Търговски сделки, Корпоративно право