Мирела ХристоваПозиция: Правен консултант, Адвокат

Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ , Магистър по право

Езици: Български, Английски, Немски

Сфери на експертиза: Търговски сделки, Корпоративно право