Николай Бебов, Дамян Лешев, Димитър Грозданов и Петър Иванов са съавтори на главата, посветена на България, във последната актуализация на авторитетното заглавие на издателство Томсън Ройтерс „Международно право и регулация на банковата дейност“.

Николай Бебов, Дамян Лешев, Димитър Грозданов и Петър Иванов са съавтори на главата, посветена на България, във последната актуализация на авторитетното заглавие на издателство Томсън Ройтерс „Международно право и регулация на банковата дейност“. Публикацията е под общата редакция на Денис Кембъл – Директор на Центъра за международни правни проучвания. Екипът на „Цветкова, Бебов, Комаревски“ сътрудничи относно главата, посветена на България, повече от десетилетие.

https://store.legal.thomsonreuters.com/law-products/Treatises/International-Banking-Law–Regulation/p/104488728