Николай БебовПозиция: Управляващ съдружник, Адвокат

Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Магистър по право); Колумбийски университет, Правен факултет, Ню Йорк – Магистър по Право

Член: Софийска адвокатска колегия; Международна адвокатска асоциация

Езици: български, английски, руски

Сфери на експертиза: Право на капиталовите пазари, Банково право, Енергийно право, Авиационно финансиране, Право на Европейския съюз

E-mail: nikolay.bebov[at]tbk.bg