Petar Ivanov

Петър Иванов

team-line-01 petar.ivanov@tbk.bg

ПОЗИЦИЯ:

Правен консултант

ОБРАЗОВАНИЕ:

Университет Лудвиг Максимилиан, Мюнхен

team-line-02

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски
  • немски

team-line-02

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА:

Корпоративно право, Право на капиталовите пазари, Право на Европейския съюз