Petar Ivanov

Петър Иванов

team-line-01 petar.ivanov@tbk.bg

ПОЗИЦИЯ:

Правен консултант

ОБРАЗОВАНИЕ:

Университет Лудвиг Максимилиан, Мюнхен (Магистър по право, Факултет по право), профил Корпоративно право, право на капиталовите пазари и право на несъстоятелността

team-line-02

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски
  • немски

team-line-02

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА:

Банково право, Право на капиталовите пазари, Търговски сделки