Позиция: Правен консултант, Адвокат

Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Магистър по право)

Член: Софийска адвокатска колегия

Езици: български, английски, немски

Сфери на експертиза: Търговски сделки, Процесуално представителство и разрешаване на спорове, Фармацевтично право (лекарствени продукти и медицински изделия)

E-mail: philip.kiossev[at]tbk.bg