КЗК забрани две трансакции

КЗК забрани две трансакции Kluwer Competition Law Blog, юли 2018 Статия от Елеонора Матеина, статията е налична само на английски език. http://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2018/07/23/bulgarian-commission-protection-competition-blocks-two-transactions/