Лидия Шумкова, Дамян Лешев, Петър Иванов и Николай Бебов са съавтори на главата, посветена на България, във второто наскоро публикувано издание на авторитетното заглавие на издателство Юрис Пъблишинг „Международно право и регулация на ценните книжа“

Лидия Шумкова, Дамян Лешев, Петър Иванов и Николай Бебов са съавтори на главата, посветена на България, във второто наскоро публикувано издание на авторитетното заглавие на издателство Юрис Пъблишинг „Международно право и регулация на ценните книжа“ Лидия Шумкова, Дамян Лешев, Петър Иванов и Николай Бебов са съавтори на главата, посветена на България, във второто наскоро публикувано…