КЗК откри производство за неуведомяване за концентрация

КЗК откри производство за неуведомяване за концентрация Статия от Елеонора Матеина Kluwer Competition Law Blog, август 2018 (Статията е налична само на английски език) http://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2018/08/27/bulgarian-competition-watchdog-opens-rare-proceedings-non-notification-transaction/