Най-големият български телеком А1, част от групата на Аустрия Телеком беше глобен за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне

Най-големият български телеком А1, част от групата на Аустрия Телеком беше глобен за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне Декември 2018, Kluwer Competition Law Blog Статията е налична само на английски език http://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2018/12/13/the-biggest-bulgarian-telecom-operator-a1-member-of-austria-telekom-group-fined-for-abuse-of-stronger-bargaining-position/