Адвокат Богданова със сертификация от Международната асоциация на професионалистите по лични данни

Адвокат Милеслава Богданова-Мишева, старши правен консултант в Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов, Комаревски“, е вече сертифициран специалист по защита на личните данни за Европа.

Промени в последния законопроект за изменение на ЗЛПХМ, засягащи фармацевтичния сектор

На 05.07.2019 г., с необичайна законодателна техника, Министерството на здравеопазването („МЗ“) публикува за „предварително информиране на обществеността“ обширни проектопромени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина („ЗЛПХМ“), както и в още десетина закона от сектора на здравеопазването.

Два различни срока за съхранение на лични данни на кандидати за работа

Едва няколко месеца след обнародването на дългоочакваните промени в Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“) разпоредбите му, които са в отклонение на Общия регламент относно защитата на данните, вече започнаха да създават проблеми в прилагането.

Лечебните заведения и възложителите на клинични изследвания – съвместни администратори на лични данни

Комисия за защита на личните данни („КЗЛД“) излезе със становище относно обработването на лични данни за целите на провеждане на клинични изпитвания (достъпно тук).

Работодателите сами решават дали да уведомят Агенция по заетостта за свободни работни места за хора с трайни увреждания

С приемането през месец януари 2019 г. на новия Закон за хората с увреждания („ЗХУ“) съществено бяха изменени и задълженията на работодателите. Можете да си припомните нашето обобщение на промените тук.

Цветкова, Бебов, Комаревски – юридически консултант на Deutsche Bahn по покупката на имоти на „Вагоноремонтен завод Карлово“ (в несъстоятелност)

Екипът на Цветкова, Бебов, Комаревски извърши правен анализ и съдейства на дъщерното на Deutsche Bahn дружество и лицензиран български товарен железопътен оператор „Ди Би Карго България“ ЕООД със структуриране на сделка по придобиването на комплекс от недвижими имоти и движими активи, част от масата на несъстоятелността на „Вагоноремонтен завод Карлово“.

„Цветкова, Бебов, Комаревски“ – консултант на EEMH при продажбата на неговото акционерно участие в „Нова Броудкастинг Груп“ АД

Горди сме, че екипът на „Цветкова, Бебов, Комаревски“ (наред с Mayer Brown като водещ юридически съветник) консултира Eastern European Media Holdings по българските правни аспекти на продажбата на акционерното му участие в „Нова Броудкастинг Груп“ АД на „Адванс Медия Груп“ ЕАД.

20 юбилейна годишна конференция на Македонската фондова борса

Дамян Лешев, Съвместен ръководител на екипа по право в областта на финансовите услуги на „Цветкова, Бебов, Комаревски“ и водещ правен експерт по MiFID II, беше гост-лектор на юбилейната 20-а годишна конференция на Македонската фондова борса.

Annual FinTech Summit в София

Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов, Комаревски“ имаше удоволствието да е партньор на събитието Annual FinTech Summit, провело се в Sofia Event Center на 13 март 2019 г.

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА НАЕМАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ВЪВЕЖДА НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Съществени промени претърпяха познатите до момента задължения на работодателите да наемат хора с трайни увреждания. Измененията от началото на 2019 г. въведе новият Закон за хората с увреждания.