20 юбилейна годишна конференция на Македонската фондова борса

Дамян Лешев, Съвместен ръководител на екипа по право в областта на финансовите услуги на „Цветкова, Бебов, Комаревски“ и водещ правен експерт по MiFID II, беше гост-лектор на юбилейната 20-а годишна конференция на Македонската фондова борса.

Annual FinTech Summit в София

Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов, Комаревски“ имаше удоволствието да е партньор на събитието Annual FinTech Summit, провело се в Sofia Event Center на 13 март 2019 г.

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА НАЕМАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ВЪВЕЖДА НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Съществени промени претърпяха познатите до момента задължения на работодателите да наемат хора с трайни увреждания. Измененията от началото на 2019 г. въведе новият Закон за хората с увреждания.